Vážení rodiče,

 

ve školním roce 2010/2011 bude v Základní škole  dr.  Milady  Horákové   Kopřivnice vyučováno 471 žáků.

V 1. – 4. a 6. - 9. ročníku budou žáci vyučování podle ŠVP – Cesta poznání, v 5. ročníku vyučujeme podle

vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. V některých třídách je rozšířená výuka plavání a ledního hokeje.

 

Vedení školy :                        Mgr. Lumír Pospěch, ředitel

                                                Mgr. Ladislava Poledníková, zástupce ředitele

Sekretariát :                           Monika  Machů                                   

Hospodářka :                         Dana  Horynová

Výchovný poradce :               Mgr. Ladislav  Cvíček

Školní metodik prevence :    Mgr. Michaela Lukešová

 

                                            

 Třídní učitelé:

Netřídní učitelé:
1. A Mgr. E. Špačková 6. A Mgr. M. Machynová    Mgr. L. Cvíček
1. B Mgr. N. Pešová 6. B Mgr. E. Tichá   Mgr. O. Galiová     
      Mgr. J.  Hořáková
2. A Mgr. I. Marková 7. A Mgr. J. Smolíková   Mgr. M. Hykl  
2. B Mgr. J. Lípová 7. B Mgr. M. Lukešová   Mgr. O. Michálek  
7. C Mgr. S. Čajánková   Mgr. E. Pala 
3. A Mgr. D. Galová
Ped. asistentka:
4. A Mgr. E. Borovičková 8.A Mgr. E. Greplová K. Najvarová
4. B Mgr. D. Resnerová   8.B Mgr. M. Morysová
8.C Ing. J. Madecký Trenéři:
5. A Mgr. H. Mertová M. Axman
5. B Mgr. H. Stočková 9.A Mgr. A. Jandorová R. Lakomý
5. C Mgr. I. Grygaříková 9.B Mgr. Z. Kapsová L. Polášek
9.C Mgr. J. Neničková
   
   
Školní družina:   Vedoucí šk. jídelny: Školník:
A. Dočkalová   J. Pavlínová M. Doubrava
  J. Machová      

      

 Důležité informace

Od 8.00 h. – 11.40 h. je škola uzamčena. Vstup do školy je možný po zazvonění u hlavního vchodu.

Rodiče prosíme, aby do školy za vyučujícími přicházeli v době před vyučováním nebo o přestávkách,

nebude tak docházet k narušování výuky. Škola neodpovídá za cenné věci nesloužící k výuce – mobily,

MP3, šperky, finanční obnos. Ztráty a nálezy hlaste sekretářce školy.        

                                 

Telefonní čísla, kontakt

e-mail: reditel@zsmilhor.cz,    www.zsmilhor.cz

 

Orientační termíny třídních schůzek : 

                                                                                    

Úřední hodiny výchovného poradce :

                                                             

Školní metodik prevence - konzultační hodiny :

                                                                                  

Úrazy :             

          i h n e d    n a h l á s i t  sekretářce, která úraz sepíše,  dále se řídí jejími pokyny.

                                                                          

Absence :    

          nejpozději do druhého dne.  

           Písemnou podobu žádosti pak rodiče předávají řediteli školy, nebo jeho zástupci.

           (Formulář lze vyzvednout u sekretářky školy.)

 

Finanční příspěvek na  žáka :

Bude vybírán i ve školním roce 2010/2011, a to ve výši 150,- na rodinu.

S využitím finančních prostředků, které slouží Vašim dětem, budete seznámeni na třídních schůzkách.                         

             

Termíny prázdnin :        

                           

Ukončení :

 

Školní rok 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

 

V Kopřivnici 1. září 2010                                                                                                       Mgr. Lumír  Pospěch,

                                                                                                                                                        ředitel školy