Vážení rodiče,

 

ve školním roce 2011/2012 bude v Základní škole  dr.  Milady  Horákové   Kopřivnice vyučováno 425 žáků.

podle ŠVP – Cesta poznání.  V každém ročníku  je třída s rozšířenou výukou plavání nebo ledního hokeje.

 

Vedení školy :                        Mgr. Lumír Pospěch, ředitel

                                                Mgr. Ladislava Poledníková, zástupce ředitele

Sekretariát :                           Monika  Machů                                   

Hospodářka :                         Dana  Horynová

Výchovný poradce :               Mgr. Miroslav Hykl

Školní metodik prevence :    Mgr. Marcela Morysová

 

                                            

 Třídní učitelé:

Netřídní učitelé:
1. A Mgr. I. Grygaříková 6. A Mgr. A. Jandorová Mgr. J.  Hořáková
1. B Mgr. D. Galová 6. B Mgr. Z. Kapsová   Mgr. M. Hykl      
6. C Mgr. O. Galiová    Mgr. O. Michálek  
2. A Mgr. E. Špačková   Mgr. J. Neničková
2. B Mgr. N. Pešová 7. A Mgr. M. Machynová      Mgr. E. Pala 
7. B Mgr. E. Tichá Mgr. D. Resnerová  
3. A Mgr. Kostelníková L.
3. B Mgr. J. Lípová 8.A Mgr. J. Smolíková Ped. asistentka:
4. A Mgr. H. Stočková 8.B Mgr. M. Šmiřáková N. Gilarová
8.C Mgr. S. Čajánková  
5. A Mgr. E. Borovičková
5. B Mgr. H. Mertová 9.A Mgr. E. Greplová Trenéři:
9.B Mgr. M. Morysová M. Axman
9.C Ing. J. Madecký R. Lakomý
    L. Polášek
   
   
Školní družina:   Vedoucí šk. jídelny:
J. Machová   J. Pavlínová  
  J. Hoďáková      
K. Najvarová

      

 Důležité informace

Od 8.00 h. – 11.40 h. je škola uzamčena. Vstup do školy je možný po zazvonění u hlavního vchodu.

Rodiče prosíme, aby do školy za vyučujícími přicházeli v době před vyučováním nebo o přestávkách,

nebude tak docházet k narušování výuky. Škola neodpovídá za cenné věci nesloužící k výuce – mobily,

MP3, šperky, finanční obnos. Ztráty a nálezy hlaste sekretářce školy.        

                                 

Telefonní čísla, kontakt

                                   -   výdej stravy po předložení čipové karty

                                   -   obědy lze odhlašovat telefonicky, přes Internet i na PC ve školní jídelně

 

 

Orientační termíny třídních schůzek : 

                                                                                    

Úřední hodiny výchovného poradce :

                                                             

Školní metodik prevence - konzultační hodiny :

                                                                                  

Úrazy :             

          i h n e d    n a h l á s i t  sekretářce, která úraz sepíše,  dále se řídí jejími pokyny.

                                                                          

Absence :    

          nejpozději do druhého dne.  

           Písemnou podobu žádosti pak rodiče předávají řediteli školy, nebo jeho zástupci.

           (Formulář lze vyzvednout u sekretářky školy.)

 

Finanční příspěvek na  žáka :

Bude vybírán i ve školním roce 2011/2012, a to ve výši 150,- na rodinu.

S využitím finančních prostředků, které slouží Vašim dětem, budete seznámeni na třídních schůzkách.                         

             

Termíny prázdnin :        

                           

Ukončení :

 

Školní rok 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

 

V Kopřivnici 1. září 2011                                                                                                       Mgr. Lumír  Pospěch,

                                                                                                                                                        ředitel školy