Přípravná tř. Sklenářová K.

1. A Špačková E.

1 B. Galová D.

2. A Grygaříková I.

2. B Smolanová P.

3. A Borovičková E.

3. B Stočková H.

4. A Mertová H.

4. B Sochová B.  

5. A Venclíková E. 

5. B Lukešová M.

6. A Špirková A.  

6. B Machynová M.

6. C Michalíková L.

7. A Kapsová Z.

7. B Šmiřáková M.

7. C Hořáková J.

8. A Hykl M.

8. B Břeská J.

9. A  Morysová M.

9. B  Madecký J.